• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Infocentrum

Informační centrum města Vracova vzniklo v roce 2011. Své místo našlo v prostorách Městské knihovny Vracov, v bývalé základní škole. Jeho zřizovatelem
a provozovatelem je město Vracov.

Úkolem našeho infocentra je poskytovat veškeré dostupné informace nejen turistům našeho města, ale i jeho občanům. Snažíme se do našeho města i celého regionu přilákat další nové návštěvníky.

Nabízíme Vám zdarma přístup k veřejnému internetu a za poplatek můžete tisknout a kopírovat vaše materiály. Můžete si vybrat ze širokého sortimentu upomínkových předmětů a propagačních materiálů vztahujících se k našemu městu i k zajímavým místům v blízkém i vzdálenějším okolí, který se snažíme neustále rozšiřovat, aby si každý návštěvník u nás vybral.

V našem městě můžete navštívit Muzeum železnice, v němž se mohou návštěvníci seznámit s předměty vztahujícími se k práci výpravčích, průvodčích, pokladních a dalších zaměstnanců.  Prohlédnout si můžete např. lepenkové jízdenky, staré dokumenty, fotografie, model lokomotivy. V poslední době byla zpřístupněna dvě nová muzea, ve kterých můžete vidět dobový nábytek, krojové součástky, hračky a různé druhy nářadí.

Dále poskytujeme informace o kulturním dění, souborech, sborech a spolcích v našem městě i okolí. 

Naše infocentrum spolupracuje např. s občanským sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu.

Bližší informace:

Pracovníci infocentra:

  • Hana Koutná

Kontaktní údaje:

Otvírací doba:

Pondělí: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Úterý: 8.00 - 11.30 12.00 - 17.30
Středa: 8.00 - 11.30 12.00 - 15.30
Čtvrtek: 8.00 - 11.30 12.00 - 17.30
Pátek: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Sobota Pouze v turist. sezóně

Certifikát:        Jednotná klasifikace turistických informačních center
Členský list:    Asociace turistických informačních center České republiky

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem infocentru.

Krásné a slunečné léto!

 

 

 

 

 

Stavění máje
Aktualizováno:
15.07.2024 11:01
Velikonoce v muzeích 2024
Aktualizováno:
16.04.2024 12:39
  Adresa Adresa: Městský kulturní klub Vracov,
náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
Telefon Telefon: 518 628 296
Mobil: 722 040 359 (Jana Fridrichová)
E-mail E-mail: kd@mestovracov.cz